سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین
سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین

سایبان بدنه فلزی بانک اقتصاد نوین برای خودپرداز های شخصی بانک اقتصاد نوین

این سایبانها برای حمل آسانتر 3 تیکه ساخته می شود و در محل نصب سرهم می گردد.

بدنه این سایبانها تمام فلز می باشد و لوگو اطراف آن از استیکر می باشد.

جنس این سایبانها تمام فلز می باشد و در اطراف لوگو بانک به صورت استیکر نصب می گردد.

سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین
سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین

سایبان سبک و زیبا بانک اقتصاد نوین 

این سایبانها با رنگ کوره ای و مقاوم می باشد که لوگو بانک اقتصاد نوین روی بدنه نصب شده و آفتابگیر با لوگو بانک دارد 

سایبان بدنه سبک اقتصاد نوین برای سوئیچ شخصی

در قسمت جلو از یک آفتابگیر با ارتفاع حدودی 35 سانتیمتر استفاده می شود تا جلوی نور شدید آفتاب را بگیرد.

سایزهای سایبانها 

1- کوچک 

عرض سقف 70 سانتیمتر و ارتفاع ستونها 100 سانتیمتر

1- متوسط 

عرض سقف 80 سانتیمتر و ارتفاع ستونها 100 سانتیمتر

1- بزرگ 

عرض سقف 90 سانتیمتر و ارتفاع ستونها 100 سانتیمتر

نسبت به محل نصب می توانید عرض سایبان را تغییر دهید.


مطالب مرتبط: