شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترسازی خودپرداز بانکی
ساختمان شماره 1 (دفتر مرکزی):
تهران ، خیابان بروجردی ، شهرک گلها ، خیابان گلهای اول ، پلاک 23
 
سایت : http://www.vmv1.ir
 
;کارگاه صنعتی :
تهران ،آزادگان ، آهن مکان ، فاز 9 مرکزی ، پلاک 2155 
 
تلفن : 77030454
فکس: 89776278
همراه : حسینی 09120214294-09197117027