ساخت کانکس های قابل حمل استفاده از خود پرداز 

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ، سایبان خودپرداز atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت www.vmv1.irکانکس خود پرداز www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک  پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز-کارگاه صنعتی،آهن مکان،تولید کانک، تولید کیوسک، تولید خودپرداز،شرکت راویس،شرکت پبکو ،بانک مهر اقتصاد،بانک تجارت، بانک صادرات، بانک خاورمیانه حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454 55449141 کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir www.vmvco.ir  55449141  بسترسازی خودپرداز

این کانکسها برای مصارف مختلف ساخته می شود

1- کانکسهای سبک قابل حمل

این کانکسها با هزینه کمتر تنها برای حفاظت از دستگاه استفاده می شود ، این کانکسها ضد آتش سوزی می باشد ودر محوطه امن و ساختمانهای اداری و سکنوی دارای نگهبان که نیاز به حفاظت زیادی ندارد و امنیت آن برقرار است تنها برای حفاظت از باران و آفتاب و ضربه های معمول می باشد و ضد سرقت نیست

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

2- کانکسهای قابل حمل ضد سرقت

این کانکسها از قوطی و نبشی و صفحه ضخیم تری استفاده می شود و همچنین ضد آتش سوزی می باشد  که در مکانهایی که امنیت پائین تری برای دستگاه خودپرداز می باشد نظیر فضای باز پارکها و جاده ها از این کانکسها استفاده می شودو امنیت دستگاه را در برابر ضربه و سرقت و اتش سوزی حفظ می نماید.

این کانکسها ظرفیت حمل با atmتوسط جرثقیل را نیز دارند.

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

 

کارگاه آهنگری برای ساخت کانکس قابل حمل

 شرکت ویژن در کارگاه خود امکان ساخت هر گونه کانکس ثابت و قابل حمل را با بهترین کیفیت دارد.

 

 

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

ساخت کانکس های سبک  قابل حمل

کانکسهای این شرکت مجهز به درب هایی بعملکرد سایبان را دارند  جهت استفاده راحت تر جهت پول گذاری دستگاه خود پرداز می باشد

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

 

حمل خود پرداز با کانکس

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

http://www.vmv1.ir

ATM شرکت ویژن مهراز ویرا طراح و مجری بسترسازی دستگاههای خود پرداز بانکی، بستر سازی دستگاههای خود پرداز ، بانک ، بانکی ، دریچه ، ایجاد دریچه ، سایبان ، سایبان چتری ، سایبان ایستاده ، کف سازی ، نما، نمای شیشه ، نمای کامپوزیت ، حمل ، ساخت کانکس قابل حمل ،برقکاری ،چاه ارت .تائیدیه ارت . سیم مسی .صفحه مسی . چاه ارت زیر 2 اهم . چاه ارت زیر 5 اهم . بنتونیت . بنتونیت اکتیو . بنتونیت سوپر اکتیو، تائیدیه وزارت کار و امور اجتماعی . gim.lom مواد کاهنده مقاومت . تابلو ارت . سیستم ارتینگhttp://www.vmv1.ir

www.vmv1.ir

 

ساخت کانکس و کیوسک خودپرداز (عابر بانک)

ساخت سایبان ایستاده و سایبان چتری و سطل زباله فلزی خودپرداز (عابر بانک)

http://www.vmv1.ir

محصولات این شرکت  به صورت نمای کامپوزیت  و یا ساندویچ پنل  و یا به صورت آهن گالوانیزه رنگ شده ساخته شوند.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید و یا درخواست خود را برای ما فکس کنید

09120214294-09197117027-77030454-55449141

فکس : 89776278