ساخت کیوسک استفاده از خود پرداز 

این کیوسکها در مکان استقراردستگاه خودپرداز ساخته می شوند و از نظر زیبایی و استحکام و امنیت بسیار بالا هستند و در جذب مخاطب بسیار موفق می باشند و محیط امن و آرامی برای مراجعه کنندگان ایجاد می نمایند

کیوسک خودپرداز بانک دی

این کیوسک ها از نظر زیبایی با محیط اطراف خود سازگار می باشد.

کیوسک عابر بانک بانک دی

http://www.vmv1.ir

کیوسک عابر بانک بانک پارسیان

 

www.vmv1.ir

 

کیوسک عابر بانک بانک پارسیان

http://www.vmv1.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا مجر حمل و بسترسازی و نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری ساخت انواع کیوسک و کانکس خودپرداز09120214294

تفاوت کانکسها و کیوسکها در این است که کانکسها در کارگاه ساخته می شوند و سپس به محل حمل می شوند و کیوسکها در محل نسبت به محیط ساخته می شوند و قابلیت جابجایی ندارند

55449141