برخی از کارهای انجام شده شرکت ویژن مهراز ویرا در زمینه همکاری حمل خودپرداز - چاه  ارت - سیستم ارتینگ

-  بسترسازی خودپرداز های بانکی

– ساخت کانکس – ساخت کیوسک خودپرداز – ساخت سایبان خودپرداز –

ساخت و نصب تابلو سر در بانکها77030454

ردیف

عنوان پروژه

محل پروژه

کارفرما

سال اجرا

1

ایجاد 200 دریچه خودپرداز خارج شعب دستگاه VINCOR-GRG

استان تهران

بانک آینده

93 تاکنون

2

ایجاد سیستم ارتینگ 200 خودپردازهای خارج شعب

استان تهران

بانک آینده

93 تاکنون

3

ساخت و حمل کانکس و کیوسک خودپرداز

استان تهران

بانک آینده

93 تاکنون

4

قرارداد طراحی و ساخت 200 سایبان خودپرداز غیر نقد بانک آینده

استان تهران

شرکت ارتباط فردا

1393

5

حمل خودپرداز و ایجاد دریچه خود پرداز دستگاه NCR

استان تهران

بانک ایران زمین

92 تاکنون

6

اجرای سیستم ارتینگ و تجهیز چاههای ارت شعب

استان تهران

بانک ایران زمین

92 تاکنون

7

طراحی و ساخت و نصب 50 تابلو 2 طرفه خودپرداز بانک شهر

استان تهران

بانک شهر

1393

8

طراحی و ساخت 100سطل بازیافت فلکسی شهرنت

سطح کشور

بانک شهر

1393

9

حمل کانکس های خودپرداز

استان تهران

بانک شهر

93 تاکنون

10

خدمات نظافتی شعب

استان تهران

بانک شهر

93 تاکنون

11

طراحی و نصب تابلو سردر بانک شهر و استیکر شعب

استان تهران

بانک شهر

93 تاکنون

12

طراحی و ساخت کانکسهای قابل حمل وضدسرقت

استان تهران

بانک صادرات

93 تاکنون

13

طراحی و ساخت سایبان و سطل بازیافت خودپرداز

استان تهران

بانک کارآفرین

93 تاکنون

14

ایجاد دریچه خودپرداز و زیباسازی پیرامون خودپرداز

استان تهران

بانک ملی

93 تاکنون

15

اجرای چاه ارت وسیستم ارتینگ شعب بانک

استان تهران

بانک ملی

93 تاکنون

16

طراحی و ساخت پایه متحرک خودپردازهای سالنی هیوساگ جهت استفاده بجای دیواری

شهر تهران

بانک دی

93 تاکنون

17

حمل کانکسهای قابل حمل با خودپرداز

سطح کشور

بانک دی

93 تاکنون

18

ایجاد دریچه خودپرداز و زیباسازی پیرامون خودپرداز

استان تهران

بانک دی

93 تاکنون

19

اجرای سیستم ارتینگ دستگاههای خودپرداز و دکلهای رادیویی

استان تهران

موسسه کوثر

92تاکنون

20

طراحی و ساخت سایبان و سطل بازیافت استیل

استان تهران

موسسه میزان

93تاکنون

21

طراحی و ساخت سایبانهای چتری خودپرداز

تهران

شرکت ایران خودرو

1393

22

اجرای چاه ارت شعب موسسه آرمان

استان تهران

موسسه اعتباری آرمان

1392

23

اجرای سیستم ارتینگ و تجهیز اداره برق مناطق مختلف

شرکت برق تهران

برق تهران

1392

24

طراحی و اجرای چاه ارت در ایستگاههای 5 و ایستگاه 7 (هتل توچال ) تله کابین توچال

بام تهران ولنجک

تله کابین توچال

1393

25

اجرای چاههای ارت شرکت رایتل

استان تهران

شرکت رایتل

1393

26

طراحی و اجرای بیش از 300چاه ارت زیر 2 اهم و ارائه تاییدیه وزارت کار و اموراجتماعی

استان تهران

پالایشگاه-چاپخانه-بیمارستان-برجهای تجاری مسکونی-کارخانه ها

92 تاکنون

27

طراحی و ساخت سایبان های خاص

استان تهران

ایران خودرو وشرکتهای دیگر

1393

28

طراحی و ساخت و ارسال بیش از 200 سایبان خودپرداز

سطح کشور

اشخاص و شرکتهای خصوصی

93 تاکنون