طراحان این شرکت با طراحی جدید و ایمن خود پایه های قابل تنظیم چرخانی را برای دستگاههای سالنی طراحی نموده اند که می توان با این پایه ها دستگاههای سالنی را در دریچه خودپرداز دیواری استفاده نمود.

یکی از مواردی که باید در این پایه ها مورد توجه قرار می گرفت این بود که چون پولگذاری این دستگاهها از جلو می باشد ، پس نیاز است تا این دستگاهها در زمان پولگذاری چرخانده شود، که این کار روی پایه های قابل تنظیم به صورتی ایمن و با حداقل فضای چرخش انجام شده است

پایه چرخان خود پرداز، پایه خودپرداز سالنیخودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

پایه چرخان خود پرداز، پایه خودپرداز سالنی خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

 

 

 

خودپرداز،سایبان،سایبان خودپرداز،بسترسازی،بسترسازی خودپرداز،سایبان چتری،سایبان ایستاده،سایبان خودپرداز بانک پارسیان،سایبان خودپرداز بانک آینده،سایبان خودپرداز بانک کارآفرین،سایبان خودپرداز بانک ملت،سایبان خودپرداز بانک صادرات،ایران زمین،سایبان خودپرداز بانک شهر،سایبان خودپرداز بانک کوثر،سایبان خودپرداز بانک سپه،سایبان خودپرداز بانک کشاورزی،سایبان خودپرداز بانک اقتصادنوین،،سایبان خودپرداز بانک گردشگری،سایبان خودپرداز بانک سامان،سایبان خودپرداز بانک مسکن،سایبان خودپرداز بانک سینا،سایبان خودپرداز بانک موسه مالی اعتباری میزان،سایبان طلق،سایبان فلز،سایبان طلق و فلز،سایبان استیل،تابلو تبلیغاتی بانک،تابلو 2طرفه تبلیغاتی، تابلو سردربانک،طراحی سایبان جدید حمل خودپرداز،حمل عابر بانک،فروش عابر بانک،نصب عابر بانک،کانکس خودپرداز ،کانکس قابل حمل ،کانکس عابر بانک،اتاقک خودپرداز،طراح ساخت کانکس،کانکس نمای کامپوزیت،کانکس استیل،کانکس،دریچه خودپرداز، دریچه عابربانک،دریچه شیشه سکوریت خودپرداز،دریچه دیوار سیمانی خودپرداز،نصب خودپرداز در دریچه،جک پالت ،ماشین حمل خودپرداز،نصب پریز ارت دار،سایبان خودپرداز بانک دی،سایبان خودپرداز بانک پست بانک،ساخت کانکس شیشه خودپرداز،کیوسک خودپرداز،بسترسازی خودپرداز،برق خودپرداز،سیتم ارت خودپرداز،ارتینگ خودپرداز،نظافت خودپرداز،پرستاری خودپرداز،پشتیبانی شعب بانک،پشتیبانی خودپرداز،ایجاد دریچه خودپرداز،چاه ارت دکل صاعقه گیر،نصب خودپرداز، نمای کامپوزیت خودپرداز،سطل بازیافت خودپرداز، سطل زباله خودپرداز،پایه خودپرداز،پایه چرخان خودپرداز،پایه متحرک خودپرداز،پایه خودپردازمتحرک برای استفاده از خودپرداز سالنی بجای دیواری،سطل بازیافت فلکسی بانک شهر،سطل بازیافت طلق بانک شهر،زیباسازی محیط خودپرداز، انکلوژر،روشنایی خودپرداز، نورپردازی خودپرداز،نمای سنگ خودپرداز،حمل کانکس قابل حمل خودپرداز،ساخت لوگو بانک،نصب لوگو بانک،خودپرداز سالنی، خودپرداز دیواری،سایبان خودپرداز غیر نقد ،خودپرداز غیر نقدی،چاه ارت، چاه ارت خودپرداز، چاه ارت atm،چاه ارت عابر بانک،چاه ارت زیر 2 اهم،atm،کاغذ هانسول کره،کاغذ پوز،کاغذ حرارتی،کاغذ خودپرداز،لوازم ارت،جوش کدولد،چاه ارت دکل رادیویی،پایه قابل تنظیم

 

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز  atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت  www.vmv1.irکانکس خود پرداز  www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک   پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454  کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir

شرکت ویژن مهراز ویرا ، مجری تخصصی حمل و بسترسازی ونصب و راه اندازی دستگاههای خود پرداز بانکی 

09120214294 - 77030454

09197117027

 پایه دستگاه ncr

جوش کدولد09197117027سطل زباله خودپرداز ، سطل بازیافت خودپرداز ، سطل زباله عابر بانک ، سطل بازیافت عابر بانک ، سایبان عابر بانک ،کوثر، موسسه کوثر،سایبان کوثر، سایبان خودپرداز  atmبسترسازی خودپرداز ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، تائیدیه ارت  www.vmv1.irکانکس خود پرداز  www.erting.irسایبان با طلق ، سطل با طلق ، سایبان فلزی خودپرداز ، سایبان با طلق خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز، پایه قابل تنظیم دستگاه عابر بانک ، پایه ضد رقت دستگاه عابر بانک   پایه ضد سرقت دستگاه خودپرداز، تائیدیه چاه ارت وزارت کار و امور اجتماعی حمل دستگاه خودپرداز حمل دستگاه عابر بانک 09120214294-فکس 89776298 - تلفن 77030454  کارگاه :آهن مکان ، بسترسازی خودپرداز ،سازنده کانکس و کیوسک خودپرداز ،سطل زباله خودپرداز،بانک ملت، بانک کشاورزی ،سایبان بانک پارسیان،سایبان بانک سامان، سایبان بانک اقتصاد نوین، سایبان بانک کوثر،سایبان بانک دی،سایبان بانک کارآفرین،سایبان بانک شهر،سایبان بانک آینده ، سایبان بانک ارتباط فردا،سایبان پست بانک www.erting.ir