پایه های قابل تنظیم برای تنظیم ارتفاع دستگاه خودپرداز (عابر بانک) ncr
 

برای نصب دستگاههای خودپرداز پایه های قابل تنظیم ساخته ایم که تا ارتفاع 10 سانت می توان آن را تنظیم کرد و دستگاه را تراز نمود

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027، 09120214294
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir   و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و نصب صاعقه گیر و برقگیر  http://www.erting.ir
شرکت ویژن مهراز ویرا  مجری بسترسازی خودپرداز طراح پایه سالنی جهت تبدیل به دیواری 55449141 www.vmvco.ir
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027، 09120214294
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir   و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و نصب صاعقه گیر و برقگیر  http://www.erting.ir
 
شرکت ویژن مهراز ویرا  مجری بسترسازی خودپرداز طراح پایه سالنی جهت تبدیل به دیواری 55449141 www.vmvco.ir
 
 
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027، 09120214294
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir   و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و نصب صاعقه گیر و برقگیر  http://www.erting.ir
 
شرکت ویژن مهراز ویرا  مجری بسترسازی خودپرداز طراح پایه سالنی جهت تبدیل به دیواری 55449141 www.vmvco.ir
شرکت ویژن مهراز ویرا مجری حمل و بسترسازی و نصب دستگاههای خودپرداز(عابربانک) بانکها و موسسات مالی اعتباری کشور09197117027، 09120214294
سازنده کانکس و کیوسک  و سایبان و سطل بازیافت و پایه قابل تنظیم دستگاه خودپرداز 
http://www.vmv1.ir   و مجری تخصصی چاه ارت و سیستم ارتینگ و نصب صاعقه گیر و برقگیر  http://www.erting.ir