Create your flash banner online in 5 step

ارتباط با ما (قدیمی)

 

شرکت ویژن مهراز ویرا مجری بسترساز ی و نصب و پرستاری دستگاههای خودپرداز بانکی
از حمل تا نصب و راه اندازی و انجام تراکنش خودپرداز و پرستاری دستگاههای خودپرداز بانکها ، شامل
1- بازدید اولیه و تشخیص بهترین مکان جهت بیشترین تراکنش بانکی 
2- ایجاد دریچه و جانمایی در دیوار و شیشه برای استقرار عابربانک دیواری و جانمایی برای عابربانک سالنی
3- تنظیم ارتفاع با پایه های قابل تنظیم برای استفاده بهتر مراجعه کنندگان
4- طراحی و ایجاد چاه ارت زیر 2 اهم برای حفاظت دستگاه و مصرف کننده
5- نصب پریز ارت دار با فیوز مجزا و نصب خط تلفن و دیتا مستقل برای عابربانک
6-ساخت سایبان متناسب با ابعاد دریچه و نام بانک
7- ساخت تابلو تبلیغاتی بانک مورد نظر و نصب بر روی سایبان دستگاه عابر بانک
8- ساخت سطل و لوگو بانک و نصب زیرسایبان
9-در صورت نیاز ساخت پله آهنی یا سنگی جهت نتظیم ارتفاع از بیرون برای دستگاههای عابر بانک دیواری
10-ساخت کیوسک عابر بانک برای حفاظت از دستگاهها در فضای باز 
11-ساخت کانکس قایل حمل برای عابر بانک از نوع معمولی و ضد سرقت برای قرار دادن دستگاه در محیطهای عمومی و جاده ها
11-راه اندازی نرم افزاری دستگاه عابر بانک و انجام ترانکش بعد از بالا آمدن سیستم عامل عابر بانک
12- پرستاری دستگاه، تعمیر ونگهداری و نظافت دستگاههای عابر بانک
13-تهیه کاغذ هانسول کره ، در سایز رولهای مختلف برای دستگاههای عابر بانک و پوز
09197117027

09120214294

http://www.vmv1.ir

Top